Facebook Image

Frühschoppen gaat door!

Het concert “Frühschoppen in ’t Helder” gaat  zondag 27 september gewoon door.

Niet in de buitenlucht, zoals oorspronkelijk de bedoeling was maar in de nabijgelegen loods bij Ontmoetingspunt 't Helder.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze loods zodanig in te richten dat het concert, met in achtneming van de vereiste Corona maatregelen, doorgang  kan vinden.
Het concert is uitverkocht. Alleen degenen die vooraf gereserveerd hebben, krijgen toegang. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een bericht.

Aanwezigen worden dringend verzocht de voorgeschreven regels in acht te nemen:

  • Bij binnenkomst worden enkele Corona gerelateerde vragen gesteld
  • Naam en telefoonnummer worden op een presentielijst genoteerd
  • Houdt de  1,5 meter afstand in acht
  • Neem plaats op een stoel en ga niet op en neer lopen
  • Volg de looplijnen 
  • Voor koffie/thee of een drankje komt de bediening naar u toe

Samen maken wij er een mooi en verantwoord optreden van.
Het concert begint zondag om 11.00 uur.

Frühschoppen volgeboekt

Het maximaal aantal personen dat het früschoppen kan bijwonen is bereikt. Opgeven kan derhalve niet meer.

"Vol = vol!!"  Ook wij stellen alles in het werk om de vereiste maatregelen in acht te nemen.

Plaats reserveren verplicht !!!

Als de situatie zo blijft als nu, ziet het er naar uit dat de twee optredens van onze kapel, die binnenkort gepland staan,  doorgang kunnen vinden. Zoals in de agenda te zien is staat op 27 september a.s. allereerst het frühschoppen in 't Helder op het programma. Vervolgens willen we op 31 oktober de jaarlijkse FEN avond houden.
Wij hopen dat beide concerten uitgevoerd kunnen worden.

Wij stellen alles in het werk om de vereiste Corona-voorzorgsmaatregelen te treffen. Het optreden in 't Helder is in de buitenlucht en biedt daardoor iets meer perspectief. De FEN avond is in gemeenschapshuis de Pit en daar is het aantal zitplaatsen zeker beperkt.

Wilt u bij een van deze optredens aanwezig zijn, dan dient u hiervoor een plaast te reserveren. Hierboven in het menu ziet u de optie om een kaartje te bestellen. 

Reserveringen worden op een lijst geplaatst op basis van "datum aanmelding" en "vol=vol". Wacht daarom niet te lang maar geef je tijdig op.

 

 

‘ne moie Lónse mins mit ‘n groët hart is ‘r nie mer

 Woensdag 22 juli 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Paul Arts is overleden. Paul is een van de medeoprichters van blaaskapel Freunde Echo.   Samen met Coen Hofmans en met de in 2018 overleden eerste kapelleider Piet Vloet werd in het jaar 1969 tijdens een kaartavond in het Museum van   Overloon besloten tot oprichting van de huidige kapel.

 Paul heeft vanaf het begin de drums bespeeld en was tot het jaar 2000 lid  van Freunde Echo.

 Wij zijn Paul heel dankbaar voor alles wat hij voor de kapel heeft gedaan en betekend.
 Op dinsdag 28 juli is in het openluchttheater van het museum afscheid van Paul genomen.

Hieronder enkele foto’s uit het archief:

 bij het 10 jarig jubileum in 1979

bij het 10 jarig jubileum in 1979  bij het 10 jarig jubileum in 1979 

           Groepsfoto uit 1984                           

groepsfoto uit 1984 

Groepsfoto uit 1991

 groepsfoto uit 1991

 

 

Repeteren kan weer

 

Na meer dan 13 weken stilte (geen repetities en geen optredens) is het weer toegestaan dat muzikanten muziek mogen maken.
Weliswaar nog op basis van de strikte voorschriften van het R.I.V.M. maar het begin is gemaakt. Zo zaten de muzikanten van Freunde Echo op 13 juni sinds lange tijd weer bij elkaar.