Zo is het allemaal begonnen

In de tweede helft van de jaren zestig is Ernst Mosch en zijn Egerländer Musikanten immens populair, ook in Nederland. Vele kapellen worden er in die tijd opgericht. in de zomer van 1969 komen enkele leden van Fanfare Vriendenkring bij elkaar om te proberen ook in Overloon een dergelijke kapel op te richten. Een bezetting is spoedig bij elkaar en in het najaar begint men te repeteren. Het eerste optreden volgt spoedig. 

Aanvankelijk speelt men zonder klarinetten (men stamt immers uit een fanfare), maar al spoedig stappen de saxofonisten over naar klarinet. Na een "aansporing" van een jurylid op een concours wordt de zelfstudie aangevuld met lessen op de muziekschool.  

Concoursen vormen in de beginjaren van de kapel een belangrijk deel van het programma en men heeft de concoursen voor het uitzoeken: een vast bestanddeel in het programma is de jaarlijkse deelname aan het concours in Den Dungen, georganiseerd door de Drie Donken Blaaskapel. Allengs vermindert het aantal concoursen evenals de animo om er aan deel te nemen; 1989 is het laatste jaar dat de kapel deelneemt aan een concours. 

Ondertussen heeft men opgetreden in Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland. Luxemburg, België en heel veel in Nederland. Jaren van bijna 70 optredens waren geen uitzondering. 

Vanaf de jaren negentig zie je geleidelijk het repertoire veranderen van voornamelijk Böhmische naar hoofdzakelijk Moravische muziek. Zonder dat het één de oorzaak is van het ander, loopt ook geleidelijk het aantal leden terug. Echter, in de huidige bezetting speelt men al meer dan vijftien jaar. Een aanzienlijk aantal van de muzikanten is ook nog steeds lid van Fanfare Vriendenkring. 

Momentheel is de kapel gespecialiseerd in met name de Moravische muziek aangevuld met Böhmische muziek en natuurlijk ook bekende schlagers. Verschillende Workshops in de laatste jaren met o.a. Jan Slabak, Bohumir Kamenik en Vlado Kumpan dragen er aan bij dat de kapel zo veel mogelijk de nadruk op het authentieke Tsjechische reportoir legt.

Hieronder zie je een aantal foto's van de kapelbezetting uit verschillende jaren: